top of page

Van beweging creëren naar beweging faciliteren

Bijgewerkt op: 12 apr. 2023


In maart was ik bij Enexis om mijn ervaringen delen over de digitale transformatie bij Schiphol. Ik heb deze gedeeld in een Open Space meeting van de ambassadeursgroep die samen werkt aan een Digitaal Fit Enexis. De centrale vraag was ‘hoe kan je beweging creëren?’.

Een mooie vraag om een keer bewust bij stil te staan. We hebben namelijk zoveel verschillende dingen gedaan de afgelopen jaren, hoe haal je daar een rode draad uit? En hoe hebben we de beweging weten vast te houden? Los van alle specifieke initiatieven, experimenten en al het teamwork kwam ik al snel uit bij het belang van het scheppen van de juiste context. “Setting the scene” voor succesvol transformeren vraagt om alignement tussen een aantal sterk met elkaar samenhangende elementen. Als je je collega’s, je team in beweging wilt krijgen en houden om bij te dragen, met ideeën te komen, betrokkenheid te tonen zullen ze dit doen als ze van binnenuit gemotiveerd zijn en de ruimte voelen om bij te kunnen dragen. Hiervoor zijn met name passie, openheid, verbinding, leiderschap & autonomie cruciaal gebleken.

Iedere transformatie start met het aanwakkeren van passie door het uitdragen van het ‘wat’ en vooral ook het ‘waarom’. Waar gaan we heen? Wat is het lonkend perspectief? Waarom is dit belangrijk? Wat draag ik bij? Hoe past wat ik doe ik in dit plaatje? Als je met passie een beeld kan schetsen van het 'wat' en 'waarom' komt er de eerste ruimte voor beweging.

Daarnaast vraagt het creëren van een omgeving waarin openheid en verbinding centraal staat continu aandacht. Hierdoor kan er in een veilige setting op basis van vertrouwen geëxperimenteerd, ontdekt, gesproken en geluisterd worden. Om te bewegen is open zijn over wat wel of niet goed gaat, wat je wel of nog niet weet en wat je persoonlijk wel of (nog) niet kan bijdragen cruciaal. In een veilige setting zullen deze gesprekken gevoerd kunnen worden en beweging creëren.

Leiderschap die dit stimuleert en faciliteert is het laatste belangrijke element. Leiderschap die individuen en teams de ruimte geeft om hun ideeën en talent in te brengen. Die faciliteert en niet dicteert, en die individuen en teams de autonomie geeft om zelf te leren en experimenteren. Een leider die zelf ook bereid is om te doorleven wat nodig is en van daaruit ook ‘voorleeft’ en kwetsbaarheid toont. Die in gesprek gaat met individuen en teams die nog niet ‘aan’ staan en vanuit nieuwsgierigheid wil verdiepen en verbinden om zo iedereen de ruimte te geven om in beweging te komen vanaf waar zij staan.

De centrale vraag ‘hoe kan je beweging creëren?’ heb ik bij nader inzien omgezet naar ‘hoe kan je beweging blijvend faciliteren?’. Transformeren begint bij het scheppen van een context waarin beweging blijvend wordt gefaciliteerd door passie aan te wakkeren in openheid en verbinding en vanuit faciliterend leiderschap met ruimte voor autonomie.

Het was een mooie inspirerende middag bij Enexis, dank Jaap Kohlmann en Rosan den Hollander, en gaf mij de kans om meer kleur te geven aan mijn eigen beweging en opstart als interim-professional in het vormgeven van transformaties. Wanneer ik hierin iets voor jou kan betekenen stuur me dan een dm of contact me direct op mijkeloven@blozm.nl

Groet, Mijke

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page